Regulamin sklepu Chata Rybaka

1. Sklep internetowy Chata Rybaka, dostępny pod adresem internetowym sklep.chata-rybaka.pl, prowadzony jest przez Chata Rybaka z siedzibą we Wrocławiu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Wrocław-Fabryczna , VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000755629., o kapitale zakładowym 5000., NIP 8943134497, REGON 381689101

Regulamin dostępny jest pod adresem: http://sklep.chata-rybaka.pl/regulamin.pdf